Rezerwacje online

SPRAWDŹ WOLNE TERMINY I ZAREZERWUJ POBYT ONLINE BEZPOŚREDNIO

Minimalna długość pobytu w weekendy wynosi 2 doby

 

Poprzez silnik rezerwacyjny bed-booking.com rezerwują państwo bez prowizji, oraz mają możliwość wyboru pokoju.  Program oferuje najniższe ceny w danym okresie. 

REGULAMIN REZERWACJI POKOI I POBYTU GOŚCI INDYWIDUALNYCH

W BALIA SPA&WELLNESS W KAZIMIERZU  DOLNYM

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, pobytu ,  anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację i ważności rezerwacji.

1. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

  1. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej  lub w formie elektronicznej (e-mail na adres biuro@balia.eu ),
  2. telefoniczne zamówienie pobytu,
  3. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji

Po dokonaniu rezerwacji Balia Spa&Wellness prześle na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny lub  adres e-mail ofertę pobytu zawierającą informację dotyczącą planowanego pobytu oraz nr konta i wysokość wymaganego zadatku. Istnieje możliwość dokonania zabezpieczenia pobytu kartą kredytową. Zadatek ma charakter bezzwrotny i jest warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji.

Zadatek winien być wpłacony w terminie 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji lub terminie określonym w ofercie.  Pragniemy zwrócić uwagę na fakt , że w przypadku rezerwacji pobytu w Balia  Spa&Wellness za pośrednictwem różnego rodzaju portali i platform rezerwacyjnych warunki rezerwacji tam obowiązujące mogą znacznie odbiegać od postanowień niniejszego Regulaminu rezerwacji. W takim wypadku odmienne postanowienia warunków rezerwacji obowiązujących na portalach i platformach rezerwacyjnych zastępują odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu.

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej.

2. ANULOWANIE REZERWACJI 

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

a) do 30 dni przed planowanym przyjazdem = 25% wartości rezerwowanego pobytu

b) na mniej jak 30 dni  przed planowanym przyjazdem= 50 % wartości  rezerwowanego pobytu.

c) w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu.

2. Pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część  opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

4. W przypadku skrócenia pobytu w Balia Spa&Wellness, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

5. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu rezerwacji w terminie do 7 dni przed przyjazdem

6. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.